Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Kytička – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2011 11.04.2011 09:00
Dětská – zřízení chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Dopravně inženýrské studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Matoušova - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Oprava spojky Lukášovská - Lučanská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Opravy komunikací a chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Opravy komunikací a zřizování chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Pod Ještědem - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Resslova – oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Vojanova – zřízení přechodu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2011 25.03.2011 12:00
Oprava Nerudova náměstí v Liberci a přilehlých komunikací včetně oprav stávajících inženýrských sítí pro zajištění technického dozoru investora
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2011 23.03.2011 12:00
Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2011 23.03.2011 12:00
Rozšíření chodníku - Plátenická
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016