Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Horní Hanychov - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2011 26.05.2011 12:00
výměna oken - DPS Borový Vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2011 03.06.2011 10:00
Zřízení autobusového přístřešku pro cestující na komunikaci Letná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2011 26.05.2011 12:00
Obchodní ulice - úprava odvodnění
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Opravy cest na plochách veřejné zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Opravy chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Opravy komunikací ve městě Liberci v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 23.05.2011 12:00
Opravy propustků a poškozených příslušenství komunikací na rok 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 23.05.2011 12:00
Opravy schodišť ve městě Liberci na rok 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý lev
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie
podlimitní Zadáno 12.05.2011 06.06.2011 09:00
Cyklostezka Nisa – Liberec centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2011 11.05.2011 10:00
Úklid budov Krejčího 1175 - 1178
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2011 21.04.2011 09:00
Nerudovo náměstí - výkopové práce související s prováděním archeologického průzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2011 18.04.2011 12:00
Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky – prodloužení monitoringu
nadlimitní Zadáno 06.04.2011 14.04.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016