Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Kytička - realizace úspor energie - dodatečné práce
podlimitní Zadáno 13.10.2011 17.10.2011 16:00
Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2011 27.10.2011 10:00
Rozšíření MKDS – II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2011 27.10.2011 09:00
Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění v ul. Křižanská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky místní komunikace v ulici Příkrý vrch v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Úprava odvodnění ul. Novinská propustek č. 1, 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava podlah kremačních pecí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2011 26.09.2011 09:00
„Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2011 26.09.2011 09:00
Oprava havárie chodníku v ul. U Nisy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2011 22.09.2011 12:00
Nákup náhradních dýchacích lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2011 05.09.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016