Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina – administrativní zajištění
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2011 08.08.2011 09:00
Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská
podlimitní Zadáno 21.07.2011 12.08.2011 09:00
Odborné a organizační zajištění zadávání veřejných zakázek v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2011 16.08.2011 09:00
ZŠ Vrchlického – rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2011 29.07.2011 09:00
MŠ Kytička – rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2011 01.08.2011 09:00
"Výměna oken – ZŠ Česká a Barvířská"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2011 26.07.2011 09:00
"Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku"
podlimitní Zadáno 08.07.2011 26.07.2011 09:00
„ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2011 15.07.2011 09:00
Revitalizace Rochlice - změna technologie
podlimitní Zadáno 29.06.2011 08.07.2011 10:00
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU – uplatnění opčního práva
podlimitní Zadáno 03.06.2011 13.06.2011 12:00
Oprava vstupního schodiště obřadní síně libereckého krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2011 13.06.2011 09:00
Regenerace dětského hřiště v ul. Bezová
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2011 13.06.2011 09:00
MŠ Delfínek – realizace úspor energie a přestavba hospodářského pavilonu, projekt a.č.10067643
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2011 17.06.2011 09:00
Revitalizace Rochlice - ul. Burianova
podlimitní Zadáno 28.05.2011 21.06.2011 09:00
Oprava kouřových kanálů kremačních pecí libereckého krematoria II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2011 03.06.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016