Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření chodníku - Plátenická
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
ZŠ Ostašov – stavební úprava křižovatky ulic Ostašovská a Křižanská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
Jungmannova – dopravní značení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2011 21.03.2011 10:00
Přechod pro chodce u křižovatky ulic Horská a Božích bojovníků
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2011 21.03.2011 10:00
Nerudovo náměstí - oprava komunikací
podlimitní Zadáno 05.03.2011 29.03.2011 09:00
Svobody - souvislá údržba komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2011 04.03.2011 10:00
Údržba vojenského hřbitova v Ostašově na rok 2011 – 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2011 28.02.2011 09:00
Systém odvracení ohrožení – dovybavení II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2011 23.02.2011 09:00
MŠ Klíček – realizace úspor energie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2011 25.02.2011 09:00
Dodávka a instalace TRV v objektech ZŠ a MŠ v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2011 04.03.2011 09:00
Revitalizace Rochlice
podlimitní Zadáno 08.02.2011 15.03.2011 10:00
Elektronické zastupitelstvo pro Statutární město Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2010 28.12.2010 09:00
Metodické workshopy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2010 27.12.2010 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016