Veřejná zakázka: ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1676
Systémové číslo: P22V00000087
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 10/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-034491
Datum zahájení: 26.08.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci veřejné zakázky „ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)“ bude vypracována projektová dokumentace pro vybudování přístavby či nástavby a provedení souvisejících stavebních úprav objektu ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec, 463 12 Liberec 23. Případný objekt přístavby bude umístěn v areálu školy (na severním cípu parcely p. č. 490/1, katastrální území Doubí u Liberce). Vypracování projektové dokumentace se dále týká stávající budovy ZŠ (umístěna na parcele p.č. 490/38 v katastrálním území Doubí u Liberce) a navazujících.

V rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“ bude vybudována přístavba či nástavba k hlavní budově, včetně případné změny stávající stavby pro umístění 9 nových kmenových učeben, sociálního zařízení a zázemí pro učitele a asistenty (15-20 osob) v rozsahu odpovídajícím kapacitě nově vybudovaných kmenových učeben. Objekt přístavby bude navržen jako bezbariérový a bude přímo propojen s hlavní budovou školy, aby byl umožněn snadný pohyb žáků i personálu bez nutnosti opustit vnitřní prostory. Součástí projektových prací bude dále dokumentace pro rozšíření kapacity šaten a školní kuchyně a jídelny ve stávajícím umístění tak, aby jejich kapacita odpovídala navýšenému počtu žáků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky