Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava TT - křižovatka Nádraží v Liberci dopravně-inženýrská opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 11.04.2016 10:00
ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 28.04.2016 09:00
ZŠ Liberec, ul. Orlí 140/7, oprava tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 28.04.2016 09:00
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 26.05.2016 12:00
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 13.07.2016 10:30
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 26.05.2016 11:30
Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 13.07.2016 10:00
Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 15.04.2016 09:00
Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 14.04.2016 09:00
Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu Vesec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 11.04.2016 09:00
Divadlo F. X. ŠALDY - výměna zařízení tyristorovny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 14.03.2016 09:00
PKO Liberec – oprava arkýře
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 10.03.2016 09:00
Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec - Tramvajová trať Liberec dolní centrum ("Rybníček") - Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2016 14.03.2016 09:00
Udržovací práce na dráze tramvajové - výměna kolejnic na rozchodu 1000 mm
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 15.02.2016 13:00
ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu vzduchotechniky v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 04.03.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016