Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Naivní divadlo Liberec - oprava výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2014 12.06.2014 08:30
ZŠ Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2014 11.06.2014 09:30
Nákup nového vozidla - typ dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2014 04.06.2014 13:00
Dodávka 4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých osobních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 06.06.2014 09:00
PROVIZORNÍ VÝHYBNA KYSELKA SO 319 - Přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 21.05.2014 13:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce
nadlimitní Zadáno 08.05.2014 10.07.2014 09:15
Zpracování projektové dokumentace ve stupni technická studie na zakázku "Rekonstrukce areálu garáží BUS včetně odstavných ploch ve Vilové ulici v Liberci na pozemcích ve vlastnictví zadavatele"
podlimitní Zadáno 01.05.2014 12.05.2014 13:00
Dodávka vybavení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním městě Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
Dodávka zařízení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním měste Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
Oprava komunikace U Krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 30.04.2014 09:00
ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 12.05.2014 09:00
FIBICHOVA - POŠKOZENÝ POVRCH CHODNÍKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KADLICKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. NA VÝBĚŽKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
POŠKOZENÍ KRAJNICE A PROPUSTKU - UL. POLEDNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016