Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Supervize závěrečného vyúčtování projektu"Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna-Brandl" (reg.číslo:CZ.1.13/1.2.00/31.01239), spolufinancovaného z ROP NUTS II severovýchod"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 13.08.2015 13:00
Supervize závěrečného vyúčtování projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna" (reg.číslo: CZ.1.13/1.2.00/31.01236), spolufinancovaného z ROP NUTS II severovýchod"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 13.08.2015 13:00
Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec
podlimitní Zadáno 29.07.2015 10.08.2015 15:30
ZŠ Česká - dodávka gastro-technologie II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2015 21.07.2015 09:00
Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK
podlimitní Zadáno 30.06.2015 15.07.2015 10:00
Dodávka systému umožňujícího nákup jízdenky MHD prostřednictvím SMS zprávy odeslané pomocí mobilního telefonu
podlimitní Zadáno 23.06.2015 21.08.2015 12:00
ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 03.07.2015 09:00
"Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n.N - Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice,výhybna Dodatečné stavební práce č.II"
podlimitní Zadáno 09.06.2015 10.06.2015 15:15
ZŠ HUSOVA - OPRAVA PODLAH 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 18.06.2015 09:00
ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 19.06.2015 09:00
Střední oprava (prodloužení životnosti o 5 let) kloubového autobusu městské hromadné dopravy KAROSA B961.1970
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 29.05.2015 12:00
MŠ Rosnička – Školní vršek 503/3, Liberec 1 – oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 02.06.2015 09:00
MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – dodávka a montáž žaluzií
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 26.05.2015 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 15.04.2015 03.06.2015 10:00
Hloubková prověrka hospodaření s prvky forenzního auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 30.04.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016