Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Sokolovská – oprava stávající konstrukce střechy bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2016 26.02.2016 09:00
ZŠ Liberec, ul. 5. května - opravy omítek a dlažeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2016 03.02.2016 09:00
Oprava sociálního zařízení v přízemí ZŠ Liberec, Vrchlického 267/17, Liberec 13
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 27.01.2016 09:00
Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města
nadlimitní Zadáno 02.12.2015 18.12.2015 13:00
MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 16.12.2015 09:00
Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 02.11.2015 13:00
ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprch v 3. NP zázemí tělocvičny II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 29.10.2015 09:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2015 27.10.2015 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 23.10.2015 09:00
Hlediště Malé divadlo
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 09.10.2015 09:00
Vyjímka - grafický návrh, výroba a instalace dopravních značek IS23
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 21.09.2015 10:00
Rekonstrukce TT Liberec-Jablonec n.N - Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl Dodatečné stavební práce č.II.
podlimitní Zadáno 19.08.2015 21.08.2015 15:30
Liberec – Rozšíření MKDS – IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 27.08.2015 09:00
Dodávka mobilního indukčního ohřevu-výkon 10 kW
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 14.08.2015 13:00
Dodávka zouvačky a vyvažovačky pneumatik pro technologická vozidla a autobusy zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 14.08.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016