Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FIBICHOVA - POŠKOZENÝ POVRCH CHODNÍKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KADLICKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. NA VÝBĚŽKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
POŠKOZENÍ KRAJNICE A PROPUSTKU - UL. POLEDNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
HORSKÁ - OPRAVA SESUVU U GABIONOVÉ ZDI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
HORSKÁ ULICE - SESUV U KŘIŽOVATKY S UL. KATEŘINSKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
KE KOUPALIŠTI - POŠKOZENÝ SVAH A PROPUSTEK
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
MELANTRICHOVA, ŠLIKOVA - VYPLAVENÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. PEKÁRKOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
OPRAVA KOMUNIKACE NA ROZHRANÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
OPRAVA SESUVU, POVRCHU VOZOVKY A KRAJNICE, UL. TICHÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
OPRAVA SESUVU - UL. MAŘANOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
RUPRECHTICKÁ - VYPLAVENÍ A POŠKOZENÍ DLAŽBY CHODNÍKU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
VÍTĚZNÁ – VYPLAVENÉ KAVERNY V CHODNÍKU A POŠKOZENÉ KOMUNIKACE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
ZVOLENSKÁ ULICE, OPRAVA KOMUNIKACE A SESUVU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016