Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 15.07.2013 16:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 10.06.2013 09:00
Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2013 24.06.2013 16:00
Oprava komunikací – Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2013 08.07.2013 09:00
Sekání trávy a drobných náletových dřevin do ø 2 cm na pozemních komunikacích podél tramvajové trati Liberec - Jablonec n.N.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2013 28.06.2013 11:00
Nový systém řídící kontroly pro Statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 19.06.2013 11.07.2013 10:00
Husova ul. - bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec“ stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 19.06.2013 10:00
„Bezpečný přechod Liberec - Sokolská“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 03.06.2013 14:00
„Bezpečný přechod Liberec - Zhořelecká“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 03.06.2013 14:00
Zajištění funkce technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
podlimitní Zadáno 16.05.2013 30.05.2013 11:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 6.
podlimitní Zadáno 01.05.2013 27.03.2013 08:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 25.04.2013 10:00
Technický dozor investora pro akci Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2013 08.04.2013 09:00
MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2013 05.04.2013 09:00
Obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s. - dodávka 21 - ti ks bezbariérových dvounápravových, třídveřových autobusů městské hromadné dopravy.
nadlimitní Zadáno 15.03.2013 05.08.2013 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016