Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce
nadlimitní Zadáno 08.05.2014 10.07.2014 09:15
Zpracování projektové dokumentace ve stupni technická studie na zakázku "Rekonstrukce areálu garáží BUS včetně odstavných ploch ve Vilové ulici v Liberci na pozemcích ve vlastnictví zadavatele"
podlimitní Zadáno 01.05.2014 12.05.2014 13:00
Dodávka vybavení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním městě Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
Dodávka zařízení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním měste Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
Oprava komunikace U Krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 30.04.2014 09:00
ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 12.05.2014 09:00
FIBICHOVA - POŠKOZENÝ POVRCH CHODNÍKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KADLICKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. NA VÝBĚŽKU
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
POŠKOZENÍ KRAJNICE A PROPUSTKU - UL. POLEDNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2014 23.04.2014 09:00
HORSKÁ - OPRAVA SESUVU U GABIONOVÉ ZDI
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
HORSKÁ ULICE - SESUV U KŘIŽOVATKY S UL. KATEŘINSKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
KE KOUPALIŠTI - POŠKOZENÝ SVAH A PROPUSTEK
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
MELANTRICHOVA, ŠLIKOVA - VYPLAVENÍ PĚŠÍ KOMUNIKACE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, UL. PEKÁRKOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016