Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Klášterní – oprava vnitřního vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2016 30.05.2016 09:30
MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova – odstranění vlhkosti suterénu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 09:00
MŠ U Bertíka, odloučené pracoviště Údolní – odstranění vlhkosti suterénu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 09:00
ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 03.06.2016 09:00
ZŠ Liberec, Oblačná – výměna kanalizačních a vodovodních přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 23.05.2016 08:30
Skládka TKO Zlaté návrší – zajištění údržby rekultivované skládky 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 23.05.2016 09:00
ZŠ Liberec, U Soudu 369/8 – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 27.05.2016 09:00
ZŠ Liberec, Náměstí Míru 212/2 – přestavba bytu správce umístěném v objektu tělocvičny na ateliér
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 17.05.2016 09:00
ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – stavební úpravy pro navýšení kapacity
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 17.05.2016 09:00
Udržovací práce na korytě vodního toku na pozemku p. č. 456/1 v k. ú. Františkov u Liberce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 02.05.2016 09:00
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
podlimitní Zadáno 12.04.2016 09.05.2016 14:00
Rumjancevova - úprava vnitrobloku
podlimitní Zadáno 12.04.2016 02.05.2016 14:00
ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec 12 – oprava ústředního vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2016 25.04.2016 09:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci - jaro 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 27.04.2016 10:00
ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 28.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016