Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PROVIZORNÍ VÝHYBNA KYSELKA SO 319 - Přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 21.05.2014 13:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního města Liberce
nadlimitní Zadáno 08.05.2014 10.07.2014 09:15
Zpracování projektové dokumentace ve stupni technická studie na zakázku "Rekonstrukce areálu garáží BUS včetně odstavných ploch ve Vilové ulici v Liberci na pozemcích ve vlastnictví zadavatele"
podlimitní Zadáno 01.05.2014 12.05.2014 13:00
Dodávka vybavení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním městě Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
Dodávka zařízení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním měste Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 12.05.2014 09:00
OPRAVA SESUVU, POVRCHU VOZOVKY A KRAJNICE, UL. TICHÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
Zpracování analytické části pro IPRÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 26.03.2014 13:00
Poskytnutí revolvingového úvěru na krátkodobé profinancování dotačních zdrojů investičních akcí IB108 a IB109 - modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015.
podlimitní Zadáno 04.03.2014 30.04.2014 14:00
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 25.02.2014 10:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních akcí IB108 a IB109- modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015
podlimitní Zadáno 06.02.2014 18.04.2014 14:00
Střední oprava (prodloužení životnosti o 5 let) kloubového autobusu městské hromadné dopravy KAROSA B941.1962
podlimitní Zadáno 21.12.2013 31.12.2013 10:00
Vypracování projektové dokumentace na úpravu tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou v úseku křižovatka Tovární-křižovatka U Nisy v Jablonci nad Nisou
podlimitní Zadáno 07.12.2013 13.12.2013 13:00
PD Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 21.03.2013 13:00
Výtah radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 26.09.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016