Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 25.02.2014 10:00
Obnova profilu kol historické tramvaje Bovera
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 20.02.2014 13:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních akcí IB108 a IB109- modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015
podlimitní Zadáno 06.02.2014 18.04.2014 14:00
Dodávka nových webových stránek společnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2013 07.02.2014 00:00
Střední oprava (prodloužení životnosti o 5 let) kloubového autobusu městské hromadné dopravy KAROSA B941.1962
podlimitní Zadáno 21.12.2013 31.12.2013 10:00
Volnočasové plochy Liberec I.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 15.01.2014 14:00
Posouzení vlivů Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2013 06.01.2014 15:00
Vypracování projektové dokumentace na úpravu tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou v úseku křižovatka Tovární-křižovatka U Nisy v Jablonci nad Nisou
podlimitní Zadáno 07.12.2013 13.12.2013 13:00
PD Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 21.03.2013 13:00
Výtah radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 26.09.2013 09:00
„MŠ Rosnička Liberec – výměna oken“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 03.12.2013 09:00
„ Oprava sociálního zařízení bazénu ZŠ Ještědská 354/88, Liberec 8 “
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 03.12.2013 09:00
"ZŠ Švermova Liberec - výměna oken"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 02.12.2013 09:00
"Oprava povrchů odstavných ploch v garážích BUS, ul. Vilová - I.etapa" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 15.11.2013 13:00
DM Zeyerova a FC Slovan Liberec - oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2013 25.10.2013 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016