Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKUP HERNÍCH PRVKŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2012 14.11.2012 10:00
„Dodávka služební obuvi pro městskou policii“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 05.10.2012 09:00
Zajištění skalních masivů na území města Liberce – I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 05.10.2012 12:00
Náhradní výsadby Liberec -nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře, podzim 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 01.10.2012 10:00
Monitoring skládky Františkov - Letiště, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012 01.10.2012 10:00
Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2012 24.09.2012 09:00
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2012 12.09.2012 10:00
MŠ Broumovská – projektová příprava stavby II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 12.09.2012 09:00
Lesní informační středisko – projektová příprava stavby II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2012 05.09.2012 09:00
Zajištění služby funkčního jádra otevřeného poptávkového a objednávkového elektronického tržiště včetně technické podpory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2012 10.08.2012 14:00
Místní komunikace Jedlová - odvodnění - projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2012 27.08.2012 09:30
Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová, Rychtářská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2012 27.08.2012 09:00
Přístřešek zastávky MHD – ul. Letná
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
Schody u knihovny – úprava svahu a odvodnění
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
Zastávka MHD – ul. Ruprechtická ,,U Jelena“, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016