Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přechod pro pěší v Ještědské ulici - Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 12:00
Souvislá údržba komunikace Pastýřská
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2012 06.04.2012 12:00
"Úklid bytových domů v ulici Krejčího č.p. 1175 - 1178"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2012 26.03.2012 12:00
Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice - ul. Haškova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2012 02.04.2012 11:00
Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská
podlimitní Zadáno 10.03.2012 02.04.2012 10:00
„Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ II. etapa
podlimitní Zadáno 10.03.2012 02.04.2012 10:00
Bazén Liberec - dodatečné práce č.3
podlimitní Zadáno 09.03.2012 16.03.2012 10:00
Kunratická – zřízení chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 26.03.2012 12:00
Most přes Harcovský potok Josefinino údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Na Pískovně č.p. 644 až 666 - souvislá údržba chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Oprava havárie propustu P1,P2, ul. Českolipská
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Oprava komunikace Lukášovská, Starý Harcov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Oprava opěrné zdi – ulice U Podjezdu II.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Vyhlídková - Lomová - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 26.03.2012 12:00
Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa
podlimitní Zadáno 02.03.2012 26.03.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016