Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"ZŠ Švermova Liberec - výměna oken"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 02.12.2013 09:00
"Oprava povrchů odstavných ploch v garážích BUS, ul. Vilová - I.etapa" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 15.11.2013 13:00
"Rekonstrukce haly lehké údržby v garážích BUS, ul. Vilová" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 15.11.2013 14:00
DM Zeyerova a FC Slovan Liberec - oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2013 25.10.2013 08:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investiční akce-obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s. (inv.akce ID206) v letech 2013-2017
podlimitní Zadáno 22.10.2013 29.11.2013 14:00
Dodávka nehmotného a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2013 29.10.2013 10:00
Volnočasové plochy Liberec I. - zajištění projektové dokumentace pro územní souhlas, rozpočtu a podání žádosti o územní souhlas.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2013 15.10.2013 08:00
Nákup kolejnic tvaru B1 pro tramvajové tratě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 04.10.2013 13:00
„MŠ Beruška – oprava střešního pláště“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ Barvířská - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ U Školy - částečná výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
Tisk firemního magazínu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 26.08.2013 10:00
Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n.N - 2 stavby
nadlimitní Zadáno 08.08.2013 27.11.2013 14:00
Práce zámečnické povahy pro zabezpečení provozuschopnosti tramvajových tratí
podlimitní Zadáno 24.07.2013 02.08.2013 11:00
Provádění komplexních pravidelných úklidových služeb kanceláří, provozních hal a vozidel městské hromadné dopravy (autobusů a tramvají)
podlimitní Zadáno 17.07.2013 31.07.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016