Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava opěrné zdi – ulice U Podjezdu II.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 22.03.2012 12:00
Vyhlídková - Lomová - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 26.03.2012 12:00
Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa
podlimitní Zadáno 02.03.2012 26.03.2012 09:00
Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 15.03.2012 12:00
Matoušova – oprava komunikace
podlimitní Zadáno 22.02.2012 16.03.2012 09:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č.2
podlimitní Zadáno 16.02.2012 08.03.2012 12:00
Pěstební opatření – kácení stromů na území města Liberce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2012 27.02.2012 12:00
Revitalizace Rochlice – ul. Haškova
podlimitní Zadáno 11.02.2012 06.03.2012 10:00
„Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové dokumentaci“
podlimitní Zadáno 08.02.2012 13.02.2012 12:00
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA EXEKUČNÍ ČINNOST
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2012 23.02.2012 12:00
Oprava komunikací – Lokalita Lesní ulice: Kácení mimolesní zeleně ul. Javorová I. etapa a ul. Mozartova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 13.02.2012 12:00
Běžná údržba komunikací 2012 včetně příslušenství ve vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2012 06.02.2012 12:00
Dodávka a montáž 4 ks okenních rámů včetně izolačních dvojskel v budově nového magistrátu v Liberci II
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2012 14.02.2012 09:00
Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2012 01.02.2012 09:00
"Dodávka strukturované kabeláže a síťových komponent v Divadle F.X.Šaldy"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2011 22.12.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016