Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Husova - úprava vnitřních dispozic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2011 29.08.2011 09:00
ZŠ 5.KVĚTNA - oprava vstupní terasy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2011 29.08.2011 09:00
Nerudovo náměstí - oprava komunikací - JŘBU
podlimitní Zadáno 12.08.2011 19.08.2011 12:00
ZŠ Kaplického - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2011 23.08.2011 09:00
Revitalizace Rochlice - vodní prvek varianta č. 2
podlimitní Zadáno 10.08.2011 23.08.2011 12:00
„ZŠ Sokolovská – oprava střechy tělocvičny II. etapa (SO 03, levá část)“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2011 22.08.2011 09:00
Běžná údržba komunikací včetně příslušenství ve vlastnictví Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Cyklostezka Jungmannova - viadukt
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Oprava odvodnění ul. K Bucharce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Rozšíření chodníku Plátenická – Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Údržba a provoz vodních prvků - Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Úprava odvodnění a komunikace ul. Strakonická
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Zajištění žulového masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina – administrativní zajištění
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2011 08.08.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016