Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci - Zpracování změn v projektové dokumentaci“
podlimitní Zadáno 08.02.2012 13.02.2012 12:00
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA EXEKUČNÍ ČINNOST
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2012 23.02.2012 12:00
Oprava komunikací – Lokalita Lesní ulice: Kácení mimolesní zeleně ul. Javorová I. etapa a ul. Mozartova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2012 13.02.2012 12:00
Běžná údržba komunikací 2012 včetně příslušenství ve vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2012 06.02.2012 12:00
Dodávka a montáž 4 ks okenních rámů včetně izolačních dvojskel v budově nového magistrátu v Liberci II
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2012 14.02.2012 09:00
Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest – III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2012 01.02.2012 09:00
"Dodávka strukturované kabeláže a síťových komponent v Divadle F.X.Šaldy"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2011 22.12.2011 15:00
Poskytování hlasových služeb včetně poskytnutí koncových zařízení pro Statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 08.12.2011 06.01.2012 09:00
" Dodávka digitálního mixážního pultu"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 15.12.2011 15:00
"ZŠ Aloisina výšina - termoregulace"
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2011 15.12.2011 15:00
"MŠ Jablůňka, Liberec - rekonstrukce sociálního zařízení"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2011 30.11.2011 16:00
"MŠ Liberec, Gagarinova: Gastro kuchyně - dodávka a instalace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2011 01.12.2011 16:00
ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce
podlimitní Zadáno 08.11.2011 11.11.2011 08:15
„Modernizace divadla F. X. Šaldy – administrativní zajištění“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2011 11.11.2011 09:00
„Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci – administrativní zajištění“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2011 11.11.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016