Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava odvodnění ul. Novinská propustek č. 1, 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava podlah kremačních pecí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2011 26.09.2011 09:00
„Náhradní výsadby-nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře na území města Liberce"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2011 26.09.2011 09:00
Oprava havárie chodníku v ul. U Nisy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2011 22.09.2011 12:00
Nákup náhradních dýchacích lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2011 05.09.2011 15:00
MŠ Husova - úprava vnitřních dispozic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2011 29.08.2011 09:00
ZŠ 5.KVĚTNA - oprava vstupní terasy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2011 29.08.2011 09:00
Nerudovo náměstí - oprava komunikací - JŘBU
podlimitní Zadáno 12.08.2011 19.08.2011 12:00
ZŠ Kaplického - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2011 23.08.2011 09:00
Revitalizace Rochlice - vodní prvek varianta č. 2
podlimitní Zadáno 10.08.2011 23.08.2011 12:00
„ZŠ Sokolovská – oprava střechy tělocvičny II. etapa (SO 03, levá část)“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2011 22.08.2011 09:00
Běžná údržba komunikací včetně příslušenství ve vlastnictví Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Cyklostezka Jungmannova - viadukt
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Oprava odvodnění ul. K Bucharce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
Oprava vozovky a odvodnění komunikace v ul. Mimoňská a Českolipská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2011 08.08.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016