Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"MŠ Jablůňka, Liberec - rekonstrukce sociálního zařízení"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2011 30.11.2011 16:00
"MŠ Liberec, Gagarinova: Gastro kuchyně - dodávka a instalace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2011 01.12.2011 16:00
ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce
podlimitní Zadáno 08.11.2011 11.11.2011 08:15
„Modernizace divadla F. X. Šaldy – administrativní zajištění“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2011 11.11.2011 09:00
„Přestavba monofunkčního sportoviště v areálu Městského stadionu v Liberci – administrativní zajištění“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2011 11.11.2011 09:00
MŠ Kytička - realizace úspor energie - dodatečné práce
podlimitní Zadáno 13.10.2011 17.10.2011 16:00
Oprava nábřežní zdi v ul. Tichá v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2011 27.10.2011 10:00
Rozšíření MKDS – II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2011 27.10.2011 09:00
Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění komunikace v ul. Obchodní a Svárovská v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění komunikace v ul. Ostašovská a Karlovská v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava odvodnění v ul. Křižanská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky místní komunikace v ulici Příkrý vrch v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky místní komunikace v ul. Šrámkova v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
Oprava vozovky pod silničním mostem I/35 a železničním mostem ČD v ul. Železniční v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2011 03.10.2011 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016